-> Tramvaj
Předpisy: | SSZ | Návěsti (detaily) | EOV | Rychlost | Liberec  

Rychlost jízdyRychlost nesmí být vyšší než 5 km/h:
a) při manipulaci drážních vozidel pro jejich spojení.
b) při jízdě nad pracovní jámou.
c) je-li služebním příkazem stanovena pomalá a opatrná jízda.Rychlost nesmí být vyšší než 10 km/h:
a) při couvání a řízení z pomocného stanoviště.
b) při jízdě v halách dep a dílen.
c) při jízdě proti hrotu výhybky postavené do odbočné kolejové větve.
d) při sunutí (kromě do svahu mimo zastávku).
e) při jízdě kombinovaného vlaku (kromě do svahu mimo zastávku).
f) při jízdě v traťových úsecích, na kterých se pracuje.
g) je-li rychlost jízdy tramvajového vlaku omezena návěstí "Pomalu"Rychlost nesmí být vyšší než 15 km/h:
a) při jízdě proti hrotu výhybky postavené do přímé kolejové větve.
b) při jízdě přes kolejové a trolejové křížení.
c) při jízdě po kolejišti vozoven a dílen mimo haly.
d) při jízdě v obloucích o poloměru menším než 25m.
e) v případě, že je povoleno projíždět stálými zastávkami.
f) při jízdě po hrotech výhybky z odbočky.Rychlost jízdy stanovena v rozmezí 20 až 25 km/h
v úseku trati o klesání 8 procent a větším
Rychlost nesmí být vyšší než 30 km/h:
a) při jízdě po hrotech výhybkek z přímého směru.
b) při vlečení (kromě do svahu mimo zastávku)
c) při jízdě na havarijní pojezd (kromě do svahu mimo zastávku)
d) při zpětném pohybu vozů KT8D5
e) při sunutí a jízdě kombinovaného vlaku do svahu mimo zastávku.Rychlost nesmí být vyšší než 40 km/h:
při vlečení a jízdě na havarijní pojezd do svahu mimo zastávku.
Nejvyšší dovolená provozní rychlost 50 km/h:
Na traťových úsecích, které jsou součástí pozemní komunikace, je nejvyšší dovolená provozní rychlost tramvajových vlaků 50km/h.Nejvyšší dovolená provozní rychlost 60 km/h:
a) Pokud je na traťových úsecích, které jsou součástí pozemní komunikace, povolena silniční dopravní značkou rychlost vyšší, je nejvyšší dovolená provozní rychlost 60 km/h.
b) Není-li tramvajová trať součástí pozemní komunikace, je nejvyšší dovolená provozní rychlost 60 km/h.
© Copyright tram (zavináč) tram.webzdarma.cz 2001