-> Tramvaj
Předpisy: | SSZ | Návěsti (detaily) | EOV | Rychlost | Liberec  

Návěsti


Stůj
Vlak musí zastavit svým čelem ještě před touto návěstí a nesmí pokračovat v jízdě.


Přejezd s předností v jízdě tramvají
Na zábrzdnou vzdálenost se nachází přejezd, na kterém má tramvaj vyznačenou přednost v jízdě dopravními značkami.

Přejezd zabezpečený světelným signalizačním zařízením
Na zábrzdnou vzdálenost se nachází přejezd vybavený světelným signalizačním zařízením.

Přejezd nezabezpečený
Na zábrzdnou vzdálenost se nachází nazabezpečený přejezd.

Bezpečnostní zastavení
Před touto návěstí musí každý vlak zastavit.


Přednost v jízdě před protijedoucí tramvají
Označuje začátek úseku, ve kterém není povolena jízda tramvají v obou směrech současně. V takto označeném úseku má vlak přednost v jízdě, pakliže se již v tomto úseku nenachází protijedoucí vlak, s nímž je zakázána současná jízda.


Přednost v jízdě před protijedoucí tramvají vyznačeného typu
Označuje začátek úseku, ve kterém není povolena současná jízda tramvajových vlaků sestavených z vozů KT8D5 a RT6. V takto označeném úseku má vlak přednost v jízdě, pakliže se již v tomto úseku nenachází protijedoucí vlak, s nímž je zakázána současná jízda.

Přednost v jízdě před protijedoucí tramvají vyznačeného typu
Označuje začátek úseku, ve kterém není povolena současná jízda všech typů tramvajových vlaků s vlaky sestavených z vozů KT8D5 a RT6. V takto označeném úseku má vlak přednost v jízdě, pakliže se již v tomto úseku nenachází protijedoucí vlak, s nímž je zakázána současná jízda.

Konec úseku - přednost v jízdě před protijedoucí tramvají
Konec úseku, v němž platí přednost v jízdě před protijedoucím vlakem.

Dej přednost v jízdě před protijedoucí tramvají
Vlak musí dát přednost v jízdě všem protijedoucím vlakům. Jestliže se protijedoucí vlak nachází ve vyznačeném úseku nebo se k němu blíží, musí vlak zastavit ještě před tímto návěstidlem.


Dej přednost v jízdě před protijedoucí tramvají vyznačeného typu
Vlak musí dát přednost v jízdě všem typům tramvajových vlaků, jejihž míjení je ve vyznačeném úseku zakázáno. Jestliže se protijedoucí vlak, kterému je nutno dát přednost v jízdě, nachází ve vyznačeném úseku nebo se k němu blíží, musí vlak zastavit ještě před tímto návěstidlem.

Dej přednost v jízdě před protijedoucí tramvají vyznačeného typu
Vlak musí dát přednost v jízdě všem typům tramvajových vlaků, jejihž míjení je ve vyznačeném úseku zakázáno. Jestliže se protijedoucí vlak, kterému je nutno dát přednost v jízdě, nachází ve vyznačeném úseku nebo se k němu blíží, musí vlak zastavit ještě před tímto návěstidlem.

Konec úseku - dej přednost v jízdě před protijedoucí tramvají
Konec úseku, v němž platí povinnost dát přednost protijedoucímu vlaku.

Omezení rychlosti
Vlak může pokračovat za touto návěstí nejvýše rychlostí uvedenou černým číslem na návěstidle (v km/h). Rychlost vlaku nesmí přesáhnout uvedenou rychlost nejpozději v okamžiku, kdy čelo vlaku míjí návěstidlo.


Pomalu
Vlak může pokračovat za touto návěstí nejvýše rychlostí 10 km/h. Rychlost vlaku nesmí přesáhnout uvedenou rychlost nejpozději v okamžiku, kdy čelo vlaku míjí návěstidlo.

Oblouk o malém poloměru
Označuje traťové oblouky o poloměru menším než 25 metrů, které se nesmí projíždět rychlostí vyšší než 15km/h.

Ukončení omezené rychlosti
Označuje konec úseku s omezenou rychlostí. Vlak může zvyšovat rychlost teprve tehdy, když celý vlak mine návěstidlo.

Úsekový dělič
Označuje místo, kterým musí vlak projet všemi sběrači bez odběru trakčního proudu zadáním jízdy a popř. i s vypnutou rekuperací.


Stáhni sběrač
Označuje začátek úseku, do kterého nesmí vjet žádná tramvaj se sběračem v pracovní poloze.

Zvedni sběrač
Označuje místo, kde je možno zvednout sběrač proudu zpět do provozní polohy.

Úsek častých nehod
Označuje úsek, kde dochází ke zvýšenému počtu nehod tramvají. Délka úseku v metrech je uvedena na návěstidle. Upozorňuje na nutnost dbát zvýšené pozornosti při průjezdu tímto úsekem.

Manipulační výhybka
Označuje výhybku, která je pravidelně projížděna do jednoho směru jízdy. Upozorňuje, že by mohla být přestavena do nepravidelně projížděného směru. Touto návěstí se neoznačují výhybky, které jsou označeny jinou návěstí.

Zajišťovací výhybka
Označuje zajišťovací nebo zaklínovanou výhybku. V případě nutnosti je tato návěst osazena z obou směrů.

Námezník
Označuje místo, kam až může zajet čelo vozu, aniž by vůz bránil v průjezdu vozidel po druhé koleji.

Zúžený průjezdný průřez
Označuje místo zůžení průjezdného průřezu.

Zobrazit přehled


© Copyright tram (zavináč) tram.webzdarma.cz 2001