-> Tramvaj
Vozidla: | Tramvaj KT8D5 | Technické údaje | Zábrzdné dráhy | Fotogalerie  

Tramvaj KT8D5

Tramvaj KT8D5

Tramvajový vůz typu KT8D5 je osminápravové tříčlánkové vozidlo určené pro obousměrný provoz. Vozy mohou být provozovány samostatně nebo spřažené do souprav o dvou vozech, ovládaných z jednoho řidičského stanoviště.

Vůz má dva podvozky vnější a dva podvozky vnitřní, lišící se provedením kolébky a uložením skříně vozu. Podvozky jsou dvoumotorové s podélně uloženými motory. Trakční motory mají vlastní tlačné ventilátory, chladící vzduch je nasáván z bočnice vozu. Vypružení z vinutých ocelových zpruh s pryžovými dorazy je doplněno hydraulickými tlumiči. Součástí podvozku je mechanická kotoučová brzda, umístěná na hřídeli motoru a elektromagnetická kolejnicová brzda.

Skříň vozu je svařena z jednotlivých ocelových elementů a je opatřena antikorozními nátěry a nástřiky dutin. Spolu se schody z nerezového plechu a lištami podlahy z téhož materiálu je navržena s ohledem na požadovanou životnost. Podlaha, vytvořená z vodovzdorných překližek, je ve střední části opatřena odnímatelnými víky pro přístup do kabelového kanálu. Tyto jsou dobře utěsněny a opatřeny odvodněním. Pro usnadnění čištění podlahy je pryžová podlahovina přetažena na bočnici do výše cca 300 mm. Zařízení vnitřního prostoru je řešeno účelně a jednoduše se zaměřením na shodnou údržbu při dobrém estetickém vzhledu. Sedadla pro cestující jsou čalouněná, rozmístěná v kabinovém uspořádání. Svislé zástěny, umístěné kolem nástupních prostorů, zamezují náhlému provětrání vozu při otevření dveří a současně chrání sedící cestující. Vnitřní osvětlení zajišťují zářivková svítidla, napájená z baterie pomocí individuálních tranzistorových měničů. Na každé straně vozu je pro nástup a výstup cestujících patero skládacích dveří. Dveře u stanovišť jsou tříkřídlové, ostatní dveře jsou čtyřkřídlové. Prostor pro cestující je větrán a vytápěn dvěma teplovzdušnými soupravami, umístěnými na střechách krajních článků. Zařízení využívá pro vytápění ztrátové teplo z brzdových odporníků. Při nižších venkovních teplotách je stupňovitě připínán dohřívač. Při maximálním výkonu dohřívače je tepelná pohoda zajištěna až do venkovní teploty -40 C. Celý proces řízení dodávaného množství tepla pro progresivní zajištění tepelné pohody je automaticky ovládán elektronickým regulátorem. V létě je ztrátové teplo odváděno mimo vůz a do prostoru cestujících je vháněn štěrbinami podél stropu a oken venkovní vzduch.

Na obou stranách vozu je vytvořeno uzavřené a pro provozní ovládání vozu shodně vybavené stanoviště řidiče. Na jednom z nich (hlavním) jsou soustředěny jističe, pojistky, vypínače motorových skupin a uzemňovač. Ovládací a informační prvky, nutné pro bezpečné ovládání vozu, jsou soustředěny v přímém dosahu a v zorném poli řidiče včetně centrální signalizace poruchy. Ostatní ovládací prvky jsou umístěny spolu se signalizací pro rozlišení poruch na pomocném panelu v pravé části zástěny. Každé stanoviště je samostatně větráno a vytápěno teplovzdušnou soupravou. Vzduch přiváděný do prostoru stanoviště je nasáván z bočnice a filtrován. Mimo to je umožněno větrání kabiny posuvnou dolní části levého bočního okna. V zimním období zajišťuje vytápění dobrý výhled řidiče ofukováním čelního skla a bočních oken teplým vzduchem. Za zhoršených povětrnostních podmínek udržují čistotu čelního okna dva stěrače s možností omývání nečistot ostřikovači.

U tramvajového vozu je použita elektrická výzbroj TV3 s tyristorovou pulsní regulací trakčních motorů. Trakční motory jednotlivých podvozků jsou spojeny trvale do série a jsou řízeny jedním pulsním měničem při rozjezdu a elektrodynamickém brzdění. V případě potřeby lze vypnutím trakčních motorů jednotlivých podvozků (max. 2 vypnuté podvozky) přejít na režim nouzové jízdy. Mechanické brzdy vypnutých podvozků při tom zůstávají ve funkci. Hlavní obvody se zapínají linkovými stykači, které jsou vybaveny nadproudovou ochranou. Vzhledem k tomu, že stykače spínají a vypínají silové obvody bez proudového zatížení, prodlužuje se jejich životnost. Požadované jízdní a brzdové vlastnosti vozidla zajišťuje elektronický regulátor. Pro bateriové hospodářství je použit statický měnič. Součástí elektrické výstroje je i systém protismykové a protiskluzové ochrany, zajišťující vzhledem k ideálním regulačním vlastnostem pulsního tyristorového měniče rychlé vyrovnávání rozdílu obvodových rychlostí hnacích kol. To vede nejen ke zvýšení provozní bezpečnosti při brzdění, ale i ke zmenšení opotřebení kol.
Zvláštní poděkování: DPMB    © tram (zavináč) tram.webzdarma.cz 2001